Het IZA-Congres: Samen Werken aan Zorg en Welzijn

4 maart 2024
Beatrix Theater

Op 4 maart was het ‘IZA-congres: samen werken aan zorg en welzijn’ in Utrecht. Een dag die in het teken stond van ontmoeten, netwerken, voorbeelden delen en elkaar inspireren. 

De presentaties die door de organisatoren ter beschikking zijn gesteld zijn te downloaden vanaf de website: Het IZA-Congres: Samen Werken aan Zorg en Welzijn (evenementenbureauvws.nl)

Meer informatie over de IZA beweging is te vinden op Juiste Zorg op de Juiste Plek (dejuistezorgopdejuisteplek.nl)

We willen iedereen bedanken voor een bijdrage aan de beweging van het Integraal Zorg Akkoord om zo de zorg naar de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te kunnen houden. 

This place contains embedded content that comes from an external partner. Displaying this content may result in the external partner processing personal data such as your IP address and/or placing cookies on your device. You must first give explicit permission for this.

https://f.io/UXzgIi2U